Olga
KASHITSINA
2008 Elite Ranking Tournaments results
Year Tournament Event Place Points
2008 2008 EAME Championships Women Jump 9 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Overall 9 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Slalom 14 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Tricks 13 0.00