Olga
PAVLOVA
2008 Elite Ranking Tournaments results
Year Tournament Event Place Points
2008 2008 EAME Championships Women Jump 16 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Overall 7 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Slalom 4 0.00
2008 2008 EAME Championships Women Tricks 8 0.00